Nội quy, Đề cương Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
18 tháng 2, 2017 bởi
Nội quy, Đề cương Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Administrator


Khoa Du lịch đề nghị sinh viên đi Thực tập tốt nghiệp đọc kỹ và tuân thủ đúng nội dung file đính kèm tại đây.