Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa của Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
3 tháng 7, 2021 bởi
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa của Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trịnh Trung Thành


        Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động không thể thiếu của giảng viên (GV) các trường đại học, năm học 2020 -2021 mặc dù hoạt động NCKH của GV khoa Quản trị kinh doanh (QTKD) tại Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng triển khai chậm do một số lý do nhưng cũng đã có 9 đề tài NCKH của GV được thực hiện.
        Ngày 29/6/2021, các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp khoa đã được tổ chức để nghiệm thu kết quả báo cáo đề tài NCKH của các chủ nhiệm đề tài. 
 
        Mở đầu, TS. Nguyễn Thị Hoàng Đan, phó chủ nhiệm khoa QTKD công bố quyết định về vệc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp khoa của GV khoa Quản trị kinh doanh năm học 2020-2021.
 
TS. Nguyễn Thị Hoàng Đan đọc QĐ V/v thành lập Hội đồng
nghiệm thu đề tài NCKH
        Tiếp theo  các Hội đồng nghiệm thu làm việc theo quy định hiện hành về việc bảo vệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa gồm: tác giả trình bày về kết quả của đề tài nghiên cứu; các thành viên hội đồng đánh giá, nhận xét phản biện về: tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu, kết quả nghiên cứu về thực trạng và đề xuất các giải pháp của đề tài.