Nghiệm thu đề tài NCKH của khoa Ngoại ngữ
13 tháng 10, 2021 bởi
Nghiệm thu đề tài NCKH của khoa Ngoại ngữ
Trịnh Trung Thành


Khoa Ngoại ngữ nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học


Thời gian: 8h00 ngày thứ 5 (14/10) tại phòng E201
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hoa - Sinh viên lớp NA2201N
Tên đề tài: "Từ tượng hình, tượng thanh về tâm trạng, cảm xúc của con người trong tiếng Nhật - đối chiếu với tiếng Việt".
GV hướng dẫn: Phạm Thị Hoàng Điệp - Khoa Văn hoá du lịch.

Trân trọng mời các thầy cô và các bạn sinh viên tới tham dự.