Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9
31 tháng 8, 2016 bởi
Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9
Administrator


Được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh 02-09 và kế hoạch dạy bù như sau:

1. Toàn trường được nghỉ học từ Thứ 6 ngày 02/09/2016 đến hết Chủ nhật ngày 04/09/2016.

2. Các giảng viên có lớp vào các ngày trên sẽ được bố trí dạy bù vào tuần dự trữ hoặc chủ động sắp xếp bố trí dạy bù với sinh viên.

3. Đề nghị các giảng viên đăng ký nghỉ và dạy bù các ngày trên ở phần mềm Quản lý giảng đường.