Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương,ngày Giải phóng và Quốc tế lao động
23 tháng 4, 2018 bởi
Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương,ngày Giải phóng và Quốc tế lao động
Administrator


V/v: Nghỉ ngày lễ Giỗ Tổ, ngày Giải phóng miền Nam 30/04

và ngày Quốc tế Lao động 01/05

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo kế hoạch nghỉ lễ Giỗ Tổ (10/3 âm lịch), ngày Giải phòng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/05 và kế hoạch dạy bù như sau:

1. Ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Toàn trường được nghỉ học thứ 4 ngày 25/4 (Trùng ngày 10/3 âm lịch)

2. Ngày Giải phóng miền nam và Quốc tế lao động: Toàn trường nghỉ học ngày thứ 2( 30/4) và thứ 3 (1/5)

3. Kế hoạch dạy bù:

Các giảng viên có giờ dạy vào các ngày nghỉ trên đề nghị đăng ký buổi dạy bù trên phần mềm Quản lý giảng đường, đảm bảo dạy đủ số giờ cho sinh viên.