Mẫu bìa báo cáo thực tập, Phiếu nhận xét thực tập và Quy cách trình bày báo cáo thực tập đợt 1 năm 2018 Khoa QTKD
8 tháng 2, 2018 bởi
Mẫu bìa báo cáo thực tập, Phiếu nhận xét thực tập và Quy cách trình bày báo cáo thực tập đợt 1 năm 2018 Khoa QTKD
Administrator


Đề nghị các sinh viên thực tập đợt 1 năm 2018 tải Mẫu bìa báo cáo thực tập, Phiếu nhận xét thực tập và Quy cách trình bày báo cáo thực tập theo mẫu dưới đây:

Mẫu bìa báo cáo thực tập, Phiếu nhận xét thực tập và Quy cách trình bày báo cáo thực tập_bản Word 

Mẫu bìa báo cáo thực tập, Phiếu nhận xét thực tập và Quy cách trình bày báo cáo thực tập_bản PDF 

Khoa Quản trị kinh doanh