Lịch thu KLTN đợt 5 năm 2017
16 tháng 3, 2018 bởi
Lịch thu KLTN đợt 5 năm 2017
Administrator


Sinh viên nộp KLTN đợt 5 năm 2017 tại

- Địa điểm: Văn phòng khoa QTKD 

- Thời gian: từ 14h00 đến 16h00 ngày 19/3/2018.

Khoa QTKD