Lịch thi lần 2 kỳ phụ một năm 2019
11 tháng 3, 2019 bởi
Lịch thi lần 2 kỳ phụ một năm 2019
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ một năm 2019

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 2học kỳ phụ một năm học 2018-2019”.

Một số lưu ý:

· Sinh viên trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học để đổi lịch trước thứ 3 ngày 12.03.2019.

· Sinh viên nên xem phòng thi trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (phòng E101).

· Sinh học học ghép lớp thì lần 1 và lần 2 cùng lớp học ghép.