Lịch thi lần 2 kỳ phụ một năm 2018
29 tháng 5, 2018 bởi
Lịch thi lần 2 kỳ phụ một năm 2018
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ một năm 2018

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 2học kỳ phụ một năm học 2017-2018”.

Một số lưu ý:

· Sinh viên trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học để đổi lịch trước thứ 2 ngày 04.06.2018.

· Sinh viên nên xem phòng thi trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (phòng E101).