Lịch thi lần 2 học kỳ phụ hè năm học 2016-2017
3 tháng 8, 2017 bởi
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ hè năm học 2016-2017
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2016-2017.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 2học kỳ phụ năm học 2016-2017”.

Một số lưu ý:

· Sinh viên trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học để đổi lịch trước ngày 09.08.2017.

· Sinh viên nên xem phòng thi trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (phòng E101).

· Sinh học học ghép lớp thì lần 1 và lần 2 cùng lớp học ghép.