Lịch thi lần 2 học kỳ phụ 2 năm học 2017-2018
3 tháng 8, 2018 bởi
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ 2 năm học 2017-2018
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ 2 năm học 2017-2018.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 2 học kỳ phụ 2 năm học 2017-2018”.

Một số lưu ý:

1. SV trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung để đổi lịch trước thứ 4 ngày 08.08.2018.

2. SV nên xem phòng thi chi tiết trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH(phòng E101).