Lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2016-2017
27 tháng 3, 2017 bởi
Lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2016-2017
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần học kỳ phụ năm học 2016-2017.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2016-2017”.

Một số lưu ý:

· Sinh viên sẽ không được dự thi lần 2 nếu chưa hoàn thành các khoản học phí và đóng góp theo quy định.

· Sinh viên trùng lịch thi liên hệ với cô Hoàng Thị Minh Hà hoặc thầy Nguyễn Tuấn Trung tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học để đổi lịch thi trước ngày 27.03.2017.

· Sinh viên nên xem phòng thi trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (phòng E101).