Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018
26 tháng 12, 2017 bởi
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018”.

Một số lưu ý:

1. SV trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung để đổi lịch trước ngày 02.01.2018.

2. SV nên xem phòng thi trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

3. SV học học ghép lớp thi lần 2 cùng lớp học ghép.

4. SV thi cải thiện điểm thực hiện theo các bước:

o Bước 1. Nhận đơn đăng ký thi cải thiện điểm từ cô Hoàng Kim Chung.

o Bước 2. Hoàn thành đầy đủ nội dung đơn.

o Bước 3. Nộp đơn cho thầy Vũ Hồng Thắng và chờ nhận lại đơn.

o Bước 4. Mang đơn có chữ ký của thầy Thắng lên phòng Kế hoạch tài chính đóng tiền.

o Bước 5. Nộp đơn có chữ ký xác nhận của phòng Kế hoạch tài chính về Phòng Đào tạo.

o Bước 6. Phòng thi cải thiện điểm sẽ không thi cùng phòng thi lại, do đó SV thi cải thiện điểm cần theo dõi phòng thi vào trước ngày thi tại bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.