Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017
29 tháng 12, 2016 bởi
Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 2 học kỳ 1năm học 2016-2017”.

Một số lưu ý:

  • Sinh viên trùng lịch thi liên hệ với cô Hoàng Thị Minh Hà hoặc thầy Nguyễn Tuấn Trung tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học để đổi lịch trước ngày 05.01.2017.

  • Sinh viên nên xem phòng thi trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (phòng E101).

Sinh học học ghép lớp thì lần 1 và lần 2 cùng lớp học ghép.