Lịch thi lần 1 học kỳ phụ 2016-2017
20 tháng 7, 2017 bởi
Lịch thi lần 1 học kỳ phụ 2016-2017
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 1 học kỳ phụ năm học 2016-2017.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 1học kỳ phụ năm học 2016-2017”.

Một số lưu ý:

- Sinh viên trùng lịch thi liên hệ với cô Hoàng Thị Minh Hà hoặc thầy Nguyễn Tuấn Trung tại Phòng Đào tạo Đại học & Sau đại học để đổi lịch trước ngày 31.07.2017.

- Sinh viên nên xem phòng thi trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo Đại học & Sau đại học (phòng E101).

- Sinh viên học ghép lớp thi lần 1 và lần 2 cùng lớp học ghép.

Phòng Đào tạo