Lịch thi lần 1 học kỳ phụ 1 năm học 2018-2019
26 tháng 2, 2019 bởi
Lịch thi lần 1 học kỳ phụ 1 năm học 2018-2019
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 1 học kỳ phụ 1 năm học 2018-2019.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 1 học kỳ phụ 1 năm học 2018-2019”.

Một số lưu ý:

1. 1. SV trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung tại phòng Đào tạo ĐH&SĐH để đổi lịch trước thứ 6 ngày 01.03.2019.

2. 2. SV nên xem phòng thi chi tiết trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH(phòng E101).