Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020
31 tháng 3, 2021 bởi
Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học & Sau đại học thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Chi tiết xem trong file đính kèmLịch thi học kỳ 2, năm học 2019-2020.

Sinh viên trùng lịch thi liên hệ trực tiếp thầy Nguyễn Tuấn Trung, phòng Đào tạo (Phòng E101) khu giảng đường trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.