Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2018-2019
6 tháng 5, 2019 bởi
Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2018-2019
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2018-2019”.

Một số lưu ý:

1. SV trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung tại phòng Đào tạo ĐH&SĐH để đổi lịch trước thứ 6 ngày 17.05.2019.

2. SV nên xem phòng thi chi tiết trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH(phòng E101).

3. SV thi cải thiện điểm thực hiện theo các bước:

o Bước 1. Nhận đơn đăng ký thi cải thiện điểm từ Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

o Bước 2. Hoàn thành đầy đủ nội dung đơn.

o Bước 3. Nộp đơn cho thầy Vũ Hồng Thắng và chờ nhận lại đơn.

o Bước 4. Mang đơn có chữ ký của thầy Thắng lên phòng Kế hoạch tài chính đóng tiền.

o Bước 5. Nộp đơn có chữ ký xác nhận của phòng Kế hoạch tài chính về Phòng Đào tạo.