Lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020
22 tháng 11, 2019 bởi
Lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 1 HK1 năm học 2019-2020”.

Một số lưu ý:

· SV không hoàn thành học phí và các khoản đóng góp theo quy định sẽ không được dự thi học kỳ.

· Sinh viên trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học để đổi lịch trước ngày 06/12/2019.

· Sinh viên có thể xem phòng thi trước ngày thi tại bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

· Sinh học học ghép lớp thì lần 1 và lần 2 cùng lớp học ghép.

· Sinh viên đăng ký thi cải thiện điểm nhận đơn và đăng ký với thầy Vũ Hồng Thắng tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.