Lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019
9 tháng 11, 2018 bởi
Lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 1 học kỳ năm học 2018-2019”.

Một số lưu ý:

1. SV trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung để đổi lịch trước ngày 23.11.2018.

2. SV nên xem phòng thi chi tiết trước ngày thi trên Website hoặc bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH(phòng E101).