Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017
23 tháng 11, 2016 bởi
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017.

1. Sinh viên khóa 20 xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm K20_Lịch thi lần 1 HK1 năm học 2016-2017”.

2. Sinh viên các khóa xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 1 HK1 năm học 2016-2017”.

Một số lưu ý:

SV không hoàn thành học phí và các khoản đóng góp theo quy định sẽ không được dự thi học kỳ.

  • Sinh viên trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung và cô Hoàng Thị Minh Hà tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học để đổi lịch trước ngày 12.12.2016.

  • Sinh viên nên xem phòng thi trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (phòng E101).

  • Sinh học học ghép lớp thì lần 1 và lần 2 cùng lớp học ghép.