Lịch nộp báo cáo và bảo vệ Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
21 tháng 2, 2018 bởi
Lịch nộp báo cáo và bảo vệ Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
Administrator


1. LỊCH THU BÁO CÁO TTTN

Thời gian

Lớp

Ngày 26/2

8h30 – 11h00

QT1801K, QT1802K, QT1803K

14h00 – 16h00

QT1804K, QT1805K, QT1806K

Ngày 27/2

14h00 – 16h00

QT1801N, QT1802N, QTC1101K

Ngày 28/2

14h00 – 16h00

QT1801M, QT1801T, QTL1001K

2. Lịch bảo vệ TTTN 

- Thời gian: 8h00 ngày 01/3/2018

- Địa điểm: Phòng B301- ngành KTKT

Phòng B302- ngành QTDN

Phòng B303- ngành TCNH + MARKETING

Phòng B305 + C304: phòng đợi của sinh viên.

Khoa Quản trị kinh doanh