Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 5
20 tháng 3, 2018 bởi
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 5
Administrator


Lịch bảo vệ KLTN đợt 5- năm 2017

1. Ngành KTKT

- Địa điểm: phòng A202

- Thời gian: từ 8h00 ngày 22/3/2018

2. Ngành QTDN

- Địa điểm: phòng A204

- Thời gian: từ 8h00 ngày 22/3/2018

3. Ngành TCNH

- Địa điểm: phòng A205

- Thời gian: từ 9h00 ngày 22/3/2018