Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 4
9 tháng 1, 2018 bởi
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 4
Administrator


Lịch Bảo vệ

 Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đợt 4

- Ngành KTKT: 7h30 ngày 10/01/2018 tại A204.

- Ngành QTDN: 7h30 ngày 10/01/2018 tại A205

- Ngành TCNH: !3h30 ngày 10/01/2018 tại A205

Khoa QTKD