Lịch bảo vệ đề tài khoa học
30 tháng 6, 2021 bởi
Lịch bảo vệ đề tài khoa học
Trịnh Trung Thành


        1. Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng nguồn mở để xây dựng phần mềm xác định
nhân dạng dựa trên khuôn mặt
Chủ nhiệm đề tài: ĐỗVăn Chiểu - Giảng viên khoa CNTT
        2. Đề tài: “Ứng dụng dò tìm biên cho bài toán nhận dạng
Chủ nhiệm đề tài: Đặng Quang Huy - Giảng viên khoa CNTT
        3. Đề tài: “Nghiên cứu những tác động tới môi trường của hoạt động sản xuất
dây điện nhôm, đồng tiết kiệm năng lượng từ đó đề xuất biện pháp giảm
thiểu ô nhiễm
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng khoa Môi trường
        4. Đề tài: “Đánh giá một số tác động chính của dự án gia công sản xuất tấm
quang điện mặt trời công suất 880 tấn/năm
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Cẩm Thu - Giảng viên khoa Môi trường
        5. Đề tài: “Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý hơi dung môi hữu cơ trong sơn
bằng phương pháp hấp thụ dung dịch chất HĐBM công suất 1500
tấn/năm
Chủ nhiệm đề tài: Đặng Chinh Hải - Giảng viên khoa Môi trường
        6. Đề tài: “Nghiên cứu những tác động tới môi trường của hoạt động sản xuất
các sản phẩm may mặc và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Mai Linh - Giảng viên khoa Môi trường