Lễ giao nhiệm vụ thực tâp tốt nghiệp đợt 1 năm 2019
18 tháng 12, 2018 bởi
Lễ giao nhiệm vụ thực tâp tốt nghiệp đợt 1 năm 2019
Administrator


Thực hiện công tác tốt nghiệp năm 2019, được sự đồng ý của Hội đồng tốt nghiệp nhà trường, phòng Đào tạo ĐH và SĐH phối hợp với các khoa, phòng ban tổ chức lế giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 cho sinh viên toàn trường

Thời gian: 16h00 thứ 5 ngày 20 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Hội trường F301

Để chương trình Lễ giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp diễn ra thành công, đề nghị sinh viên khoa quản trị kinh doanh đến đúng giờ và ăn mặc lịch sự