Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức semina tháng 11 với chủ để “Văn hóa, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”
8 tháng 11, 2021 bởi
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức semina tháng 11 với chủ để “Văn hóa, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”
Trần Đình Quý


Thông báo về việc tổ chức semina của khoa Quản trị kinh doanh tháng 11

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức semina tháng 11 với chủ để Văn hóa, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Thời gian từ 14h đến 17h, thứ 3 ngày 9 tháng 11 năm 2021

Tại phòng họp E201

Trân trọng kính mời các em sinh viên và giảng viên quan tâm đến tham dự.