Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề: "Tác động Covid và ứng phó của doanh nghiệp"
2 tháng 6, 2021 bởi
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề: "Tác động Covid và ứng phó của doanh nghiệp"
Trịnh Trung Thành


        Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề: "Tác động Covid và ứng phó của Doanh nghiệp" từ 14h ngày 7/6/2021 tại phòng B102,103.

       Thông qua buổi báo cáo chuyên đề góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và cập nhật kiến thức thực tiễn vào nội dung giảng dạy, giúp giảng viên hướng dẫn sinh viên nhận biết tác động, ảnh hưởng của môi trường kinh doanh thực tiễn đến doanh nghiệp đặc biệt trong tình hình dịch Covid đang diễn ra hiện nay.

                                  Trần Thanh Thảo- Khoa QTKD