Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề: "Doanh nghiệp với xu hướng chuyển đổ số" từ 7h30 ngày 22/6/2021 tại phòng B202.
20 tháng 6, 2021 bởi
Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề: "Doanh nghiệp với xu hướng chuyển đổ số" từ 7h30 ngày 22/6/2021 tại phòng B202.
Đỗ Văn Tuyên


Từ sự thúc ép phải tồn tại và phát triển trong đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp trên phạm vị toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và những chuyển biến mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào một giai đoạn then chốt với những cơ hội lớn và thách thức chưa có tiền lệ. Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ đã nêu rõ, tài chính - ngân hàng là một trong những lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hằng ngày tới người dân, thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí, cần ưu tiên chuyển đổi số trước. Chuyển đổi số được đánh giá là động lực mới của tăng trưởng, là chìa khóa để biến nguy thành cơ, nắm bắt cơ hội tăng trưởng nhanh và bền vững

Do đó, Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức báo cáo chuyên đề cấp khoa với chủ đề: "Doanh nghiệp với xu hướng chuyển đổ số" từ 7h30 ngày 22/6/2021 tại phòng B202.

Thông qua buổi báo cáo chuyên đề góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và cập nhật kiến thức thực tiễn vào nội dung giảng dạy, giúp giảng viên hướng dẫn sinh viên nhận biết tác động, ảnh hưởng của môi trường kinh doanh thực tiễn đến doanh nghiệp đặc biệt trong tình hình dịch Covid đang diễn ra hiện nay.

Khoa Quản trị kinh doanh trân trọng kính mời các cán bộ, giáo viên và các em sinh viên trong trường quan tâm đến tham dự buổi báo cáo vào 7h30 ngày 22/6/2021 tại phòng B202.

Trần Thanh Thảo- Khoa QTKD