Khoa Quản trị kinh doanh thông báo thay đổi Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
3 tháng 1, 2017 bởi
Khoa Quản trị kinh doanh thông báo thay đổi Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Administrator


- Lịch bảo vệ: chuyển từ ngày 06/01/2017 sang ngày 11/1/201(thứ 4)
Đúng 7h15’ ngày 11/01/2017 tất cả sinh viên tập trung trên Hội trường F301 để làm Lễ khai mạc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.
- Lịch tập trung: 14h00 ngày 10/1/2017 (thứ 3) tất cả sinh viên tập trung tại phòng bảo vệ để chạy bài. Không một ai được vắng mặt, nếu SV nào không đến để chạy thử bài, đến hôm bảo vệ khóa luận bài của SV đó có sai sót không trình chiếu được thì hội đồng sẽ bỏ qua sinh viên đó.
- Phòng bảo vệ:
+ Ngành Kế toán kiểm toán hệ đại học, hệ liên thông: A305, A306
+ Ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị doanh nghiệp: A302
+ Phòng SV ngồi chờ: A303
Khoa Quản trị kinh doanh