Khoa QTKD thông báo Mẫu bìa Báo cáo thực tập, Phiếu nhận xét thực tập và Quy cách trình bày báo cáo thực tập đợt 2 năm 2016
6 tháng 9, 2016 bởi
Khoa QTKD thông báo Mẫu bìa Báo cáo thực tập, Phiếu nhận xét thực tập và Quy cách trình bày báo cáo thực tập đợt 2 năm 2016
Administrator


QUY ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY
 
- Báo cáo được in trên giấy A4
- Kiểu chữ Times New Roman 14 pt.
- Cách dòng 1,3 đến 1,5 line.
- Lề: Trên 2 cm, dưới 2 cm, trái 3 cm, phải 1,5 cm
* Trình tự đóng quyển báo cáo như sau:
- Tờ 1: bìa màu xanh đối với hệ Đại học
            bìa màu hồng đối với hệ liên thông.
             (theo mẫu – bìa như trang số 01)
- Tờ 2: nhận xét của đơn vị thực tập (có mẫu. Lưu ý phải có footer  HD02 - B09)
- Tờ 3: tóm tắt báo cáo (có mẫu. Lưu ý phải có footer  HD02 – B10)
- Tờ 4: mục lục có số trang (ghi rõ các phần được trình bày trong báo cáo)
- Nội dung của báo cáo

* Chú ý:  Đối với các em sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận, các em  photo phiếu nhận xét thực tập có dấu đỏ, bản chính các em lưu lại để sau này kẹp trong khóa luận, còn bản photo kẹp trong Báo cáo thực tập.
 
 
Khoa Quản trị kinh doanh