Khoa QTKD thông báo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
23 tháng 8, 2016 bởi
Khoa QTKD thông báo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Administrator


Ngày tháng
Nội dung công việc
Đơn vị thực hiện
Từ 08/8/2016
đến 13/8/2016
(Tuần 1)
- Nhận giáo viên quản lý thực tập, đưa SV đến địa điểm thực tập
- Sinh viên vào địa chỉ: hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Quản trị kinh doanh/Thông báo để download Đề cương thực tập tốt nghiệp
- Trong tuần đầu tiên mọi sai sót về tên SV, đơn vị thực tập; thay đổi địa điểm thực tập,… các em phải báo cho cô Hường - giáo vụ Khoa để chỉnh sửa kịp thời
Khoa QTKD
 Phòng Đào tạo ĐH&SĐH
 Sinh viên
Từ 15/8/2016
đến 20/8/2016
(Tuần 2)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- GV phụ trách phối hợp với các đơn vị theo dõi, kiểm tra tình hình thực tập của sinh viên
Khoa QTKD
Sinh viên
Từ 22/8/2016
đến 27/8/2016
(Tuần 3)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- GV kiểm tra và báo cáo tình hình thực tập của SV với Khoa và Nhà trường
Khoa QTKD
Sinh viên
Từ 29/8/2016
đến 03/9/2016
(Tuần 4)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- GV kiểm tra tình hình thực tập của SV
Khoa QTKD
Sinh viên
Từ 05/9/2016
đến 10/9/2016
( Tuần 5 )
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- GV kiểm tra và báo cáo tình hình thực tập của SV
- Sinh viên vào địa chỉ: hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Quản trị kinh doanh/Thông báo để xem các thông báo sau:
+ Thông báo về điều kiện làm tốt nghiệp
+ Thông báo về danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận
+ Thông báo về kế hoạch thi và làm khóa luận
Khoa
Sinh viên
Từ 12/9/2016
đến 17/9/2016
(Tuần 6)
- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương
- SV lấy nhận xét của đơn vị thực tập (vàođịa chỉ:hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Quản trị kinh doanh/Thông báođể lấy mẫu Giấy nhận xét và Quy cách trình bày Báo cáo). Đối với SV được làm Khóa luận thì photo Giấy nhận xét để đóng vào Báo cáo thực tập, còn bản gốc để sau này đóng vào Khóa luận.
- SV hoàn chỉnh báo cáo thực tập trình GV phụ trách ký duyệt trước khi nộp báo cáo thực tập về khoa
- GV kiểm tra, ký duyệt cho SV và báo cáo tình hình TT của SV với Khoa.
Khoa
Sinh viên
Từ 19/9/2016
đến 24/9/2016
(Tuần 7 - dự trữ)
- SV nộp báo cáo thực tậpnhật ký thực tập tại Văn phòng Khoa QTKD từ 08h00 đến 11h00 thứ 3 ngày 20/9/2016:
+ Từ 8h00 đến 9h00: ngành Kế toán kiểm toán hệ Đại học
+ Từ 9h00 đến 10h30: ngành Kế toán kiểm toán hệ Liên thông
+ Từ 10h30 đến 11h00: ngành Quản trị doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng
Lưu ý: SV phải hoàn thành tất cả các khoản đóng góp với Nhà trường trước khi nộp Báo cáo thực tập.
- SV bảo vệ báo cáo thực tập từ 8h00, thứ 5 ngày 22/9/2016
Khoa QTKD
 Phòng Đào tạo ĐH&SĐH
 Sinh viên

 

Khoa Quản trị kinh doanh