Khoa QTKD thông báo Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
12 tháng 10, 2016 bởi
Khoa QTKD thông báo Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Administrator


- Khoa QTKD đề nghị tất cả sinh viên chưa qua điều kiện tốt nghiệp cũng đi ôn thi.
- Trước khi đi ôn thi các em in đề cương ôn thi tốt nghiệp ra, xem trước và buổi ôn thi mang theo.
 - Đề cương ôn thi tốt nghiệp các em lấy theo địa chỉ: hpu.edu.vn/Thông báo/Khoa Quản trị kinh doanh
 
NGÀNH
MÔN THI
GIẢNG VIÊN ÔN THI
THỜI GIAN ÔN THI
PHÒNG ÔN THI
 
 
MÔN CƠ SỞ (Lịch thi 7h00 ngày 26/11/2016)
 
Ngành KTKT hệ ĐH
Hệ Liên thông ĐH, Hệ Cao đẳng
Nguyên lý kế toán
ThS.Nguyễn Thị Thúy Hồng
15h Thứ 3 - Ngày 25/10
A204
 
 
Ngành KTKT hệ ĐH
Hệ Liên thông ĐH, Hệ Cao đẳng
Kiểm toán căn bản
ThS.Trần Thị Thanh Thảo
14h Thứ 4 - Ngày 02/11
A204
 
 
MÔN CHUYÊN NGÀNH (Lịch thi 7h00 ngày 03/12/2016)
 
Ngành KTKT hệ ĐH
Hệ Liên thông ĐH
Nghiệp vụ kiểm toán
ThS.Trần Thị Thanh Thảo
8h Thứ 6 - Ngày 04/11
A204
 
Kế toán tài chính
ThS.Nguyễn Đức Kiên
13h Thứ 2 - Ngày 31/10
A204
 
Ngành KTKT hệ Cao đẳng
Kế toán tài chính
 
Kế toán quản trị
ThS.Hòa Thị Thanh Hương
8h00 Thứ 3 - Ngày 25/10
A204
 
Ngành QTDN hệ ĐH
MÔN CƠ SỞ (Lịch thi 7h00 ngày 26/11/2016)
 
Kinh tế vi mô
ThS.Nguyễn Thị Hoàng Đan
8h Thứ 6 - Ngày 28/10
A204
 
Quản trị học
ThS.Lã Thị Thanh Thủy
7h30 Thứ 3 - Ngày 18/10
A204
 
MÔN CHUYÊN NGÀNH (Lịch thi 7h00 ngày 03/12/2016)
 
Quản trị tài chính doanh nghiệp
ThS.Phan Thị Thu Huyền
8h Thứ 7 - Ngày 29/10
D203
 
Quản trị chiến lược
ThS.Cao Thị Hồng Hạnh
15h Thứ 6 - Ngày 28/10
A204
 
Ngành TCNH hệ ĐH
MÔN CƠ SỞ (Lịch thi 7h00 ngày 26/11/2016)
 
Tài chính học
ThS.Trần Thị Như Trang
9h Thứ 4 - Ngày 26/10
A204""