Khoa Du lịch thông báo về kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
27 tháng 3, 2017 bởi
Khoa Du lịch thông báo về kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Administrator


Khoa Du lịch thông báo về kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2017.
1. Sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm tốt nghiệp
· Không môn học nào có điểm <5, ngoại trừ các môn Giáo dục quốc phòng & Giáo dục Thể chất.
· Đã thực tập tốt nghiệp và có điểm báo cáo thực tập ≥ 5
· Đã đạt yêu cầu môn Kỹ năng sử dụng tin học (ICDL) và ngoại ngữ (TOEIC, PET, JPLT hoặc HSK)
· Đã đóng học phí theo quy định
2. Thời gian đăng ký làm tốt nghiệp
Sinh viên đăng ký trên hệ thống đăng ký môn học http://dk.hpu.edu.vn/
Thời gian : Từ 9h00 thứ 5 ngày 30.03.2017 đến 11h00 thứ 3 ngày 04.04.2017
3. Hình thức đăng ký làm tốt nghiệp
a. Thi tốt nghiệp.
Ngày thi tốt nghiệp môn cơ sở : 7h30’ ngày 17/6/2017
Ngày thi tốt nghiệp môn chuyên ngành: 7h30’ ngày 24/6/2017
b. Khóa luận tốt nghiệp.
Thời gian làm khóa luận tốt nghiệp: từ 7/4/2017 đến 7/7/2017
* Lễ giao nhiệm vụ tốt nghiệp: 15h00 thứ 6 ngày 7 tháng 4 năm 2017 tại F301
4. Một số lưu ý
* Để tạo điều kiện cho sinh viên, Hội đồng tốt nghiệp cho phép sinh viên có quyền lựa chọn đăng ký thi tốt nghiệp hoặc làm khóa luận.
* SV hoàn thành học phí và các khoản đóng góp làm tốt nghiệp, mang biên lai thu học phí lên văn phòng khoa để đăng ký TN, theo dõi lịch ôn thi của khoa.
* Sinh viên chú ý hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp và theo dõi các đợt xét giao nhiệm vụ tốt nghiệp dưới đây:
Đợt 1: 7/4/2017
Đợt 2: 9/6/2017
Đợt 3: 11/8/2017
Đợt 4: 6/10/2017
Đợt 5: 8/12/2017
Mọi thông tin liên quan về công tác tốt nghiệp liên hệ trực tiếp với giáo vụ khoa - cô Nguyễn Quỳnh Chi (0982.358345) hoặc thầy Lê Trường Sơn - Phòng Đào tạo Đại học & Sau đại học vào các ngày trong tuần trừ thứ 7.
KHOA DU LỊCH