Khoa Du lịch thông báo Lịch ôn thi Tốt nghiệp ngành Văn hóa Du lịch năm học 2017
9 tháng 5, 2017 bởi
Khoa Du lịch thông báo Lịch ôn thi Tốt nghiệp ngành Văn hóa Du lịch năm học 2017
Administrator


Thông báo Lịch ôn thi Tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch năm 2017
Khoa Du lịch thông báo Lịch ôn thi Tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch các hệ Đại học và Cao đẳng năm 2017 như sau:
 - Khoa chỉ tổ chức 1 đợt ôn thi, đề nghị tất cả các sinh viên chưa đạt điều kiện Tốt nghiệp (ICDL và Toeic) đều phải đi ôn đầy đủ để chuẩn bị kiến thức cho các đợt thi tiếp theo.
 - Lịch thi Tốt nghiệp đợt 1: + Môn cơ sở: 7h30’ ngày 17/6/2017
+ Môn chuyên ngành: 7h30’ ngày 01/7/2017
MÔN CƠ SỞ
GIẢNG VIÊN ÔN THI
THỜI GIAN
PHÒNG
1. Nhập môn khoa học du lịch
ThS. Đào Thị Thanh Mai
Thông báo sau
2. Cơ sở Văn hóa Việt Nam
 ThS. Vũ Thị Thanh Hương
7h30’Thứ 2, ngày 22/5/17
B305
MÔN CHUYÊN NGÀNH
GIẢNG VIÊN ÔN THI
THỜI GIAN
PHÒNG
1. Nghiệp vụ khách sạn
ThS. Đào Thị Thanh Mai
Thông báo sau
2. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
ThS. Lê Thành Công
7h30’Thứ 7, ngày 13/5/17
B305
Yêu cầu: Sinh viên thường xuyên theo dõi kế hoạch, đề cương và lịch ôn thi tại phần thông báo của Khoa trên website.
KHOA DU LỊCH