Khoa Du lịch thông báo Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
5 tháng 11, 2016 bởi
Khoa Du lịch thông báo Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Administrator


- Yêu cầu tất cả sinh viên chưa qua môn điều kiện đều phải đi ôn thi
 
NGÀNH
MÔN CƠ SỞ
GIẢNG VIÊN ÔN THI
THỜI GIAN
PHÒNG
Văn hóa
du lịch
(Hệ ĐH, CĐ, LT)
Nhập môn khoa học du lịch
ThS. Đào Thị Thanh Mai
9h00’ Thứ 2, ngày 7/11/16
A204
Cơ sở Văn hóa Việt Nam
ThS. Vũ Thị Thanh Hương
8h30 Thứ 4, ngày 10/11/16
A204
MÔN CHUYÊN NGÀNH
GIẢNG VIÊN ÔN THI
THỜI GIAN
PHÒNG
Nghiệp vụ khách sạn
ThS. Đào Thị Thanh Mai
15h00’ Thứ 3, ngày 8/11/16
A204
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
ThS. Nguyễn Tiến Độ
8h30 Thứ 5, ngày 10/11/16
A204

 

Khoa Du Lịch