Khoa Du lịch thông báo công tác tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
27 tháng 9, 2016 bởi
Khoa Du lịch thông báo công tác tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Administrator


I. Điều kiện nhận nhiệm vụ tốt nghiệp

Sinh viên các khóa thuộc khoa Du lịch đủ điều kiện được làm tốt nghiệp khi đạt những yêu cầu sau:

- Không còn môn học có điểm <5 (không tính môn GDQP và GDTC);

- Đã thực tập tốt nghiệp và có điểm báo cáo thực tập ≥ 5;

- Đạt yêu cầu về năng lực sử dụng tin học và ngoại ngữ.

 II. Điều kiện được làm khóa luận

Sinh viên đạt các yêu cầu về Điều kiện nhận nhiệm vụ tốt nghiệp và có điểm trung bình chung học tập từ 6.8 trở lên.

 III. Thời gian đăng ký làm tốt nghiệp

1. Đối với tất cả sinh viên đủ điều kiện làm tốt nghiệp: Phải đăng ký trên hệ thống từ 9h00’ thứ Tư ngày 28/9/2016 đến 11h00’ thứ Bảy ngày 01/10/2016 (Đăng ký làm tốt nghiệp tương tự như đăng ký làm thực tập tốt nghiệp. Riêng lớp Liên thông không phải đăng ký trên hệ thống mà đăng ký trực tiếp với cô Quỳnh Chi).

Sinh viên có nguyện vọng thi tốt nghiệp, nếu hoàn thành các điều kiện trước ngày thi tốt nghiệp 02 tuần có thể viết đơn xin được thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 và nộp cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (hạn cuối 10h00 thứ 2 ngày 14/11/2016).

 2. Đối với sinh viên làm khóa luận: Đăng ký đề tài và giảng viên hướng dẫn khóa luận tại Văn phòng khoa Du lịch (Tầng 3 nhà G) từ ngày27/9/2016 đến 01/10/2016.

+ Thời gian làm khóa luận: từ ngày 10/10/2016 đến ngày 31/12/2016.

 3. Đối với sinh viên thi tốt nghiệp:

+ Thời gian ôn thi tốt nghiệp: Khoa sẽ có thông báo cụ thể, sinh viên xem thông báo của Khoa trên website hoặc tại văn phòng Khoa.

+ Thi môn cơ sở: 7h30 ngày 26/11/2016.

+ Thi môn chuyên ngành: 7h30 ngày 03/12/2016.

 IV. Trình tự đăng ký làm khóa luận: 

1. Sinh viên tự liên hệ giảng viên hướng dẫn trong Khoa

Giảng viên

Số điện thoại

Nội dung hướng dẫn

ThS. Đào Thị Thanh Mai

0912.306298

Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn

ThS. Vũ Thị Thanh Hương

0904.412627

Văn hóa, Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn

ThS. Phạm Thị Hoàng Điệp

0906.563388

Văn hóa, Du lịch

ThS. Nguyễn Tiến Độ

0906.011783

Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

0936.606243

Văn hóa, Du lịch

 2. Thống nhất với giáo viên hướng dẫn về tên đề tài và số liệu cần thu thập.

3. Đăng ký tên đề tài, giảng viên hướng dẫn với cô Chi tại Văn phòng Khoa trong thời gian quy định ở mục III.

Các thông tin về công tác tốt nghiệp sinh viên cập nhật tại trang web: http://hpu.edu.vn/vhdl/VHDLthongbao.html hoặc Văn phòng Khoa.

 Khoa Du lịch