Kết quả thi PET ngày 30.07.2016
22 tháng 8, 2016 bởi
Kết quả thi PET ngày 30.07.2016
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học thông báo kết quả thi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (Bài thi PET) ngày 30.07.2016

1. Sinh viên thi PET ngày 30.07.2016 xem điểm chi tiết trong file đính kèm, “Kết quả thi PET ngày 30.07.2016

2. Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm thi ở cả file Excel và trên trang điểm cá nhân xem kết quả có chính xác và trùng nhau không.

3. Sinh viên hệ cao đẳng, hệ đại học liên thông, hệ đại học khóa 13 trở về trước có thể đăng ký kỳ thi TOEIC nội bộ tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

4. Sinh viên thi PET không đạt yêu cầu sẽ đăng ký kỳ thi 13h15 thứ 7 ngày 17.09.2016 tại Trung tâm Ngoại ngữ hoặc liên hệ trực tiếp cô Hiếu (ĐT 01222282407)