Kết quả thi PET ngày 28.04.2018
14 tháng 5, 2018 bởi
Kết quả thi PET ngày 28.04.2018
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học thông báo kết quả thi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (Bài thi PET) ngày 28.04.2018

1. Sinh viên thi PET ngày 28.04.2018 xem điểm chi tiết trong file đính kèm, “Kết quả thi PET ngày 28.04.2018

2. Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm thi ở cả file Excel và trên trang điểm cá nhân xem kết quả có chính xác và trùng nhau không.

3. Sinh viên thi PET không đạt yêu cầu sẽ đăng ký kỳ thi thứ 7 ngày 26.05.2018 tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, liên hệ trực tiếp cô Hoàng Kim Chung (ĐT 0904.220487).