Kết quả thi PET ngày 26.08.2017
7 tháng 9, 2017 bởi
Kết quả thi PET ngày 26.08.2017
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học thông báo kết quả thi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (Bài thi PET) ngày 26.08.2017

1. Sinh viên thi PET ngày 26.08.2017 xem điểm chi tiết trong file đính kèm, “Kết quả thi PET ngày 26.08.2017

2. Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm thi ở cả file Excel và trên trang điểm cá nhân xem kết quả có chính xác và trùng nhau không.

3. Sinh viên hệ cao đẳng, hệ đại học liên thông, hệ đại học khóa 13 trở về trước có thể đăng ký kỳ thi TOEIC nội bộ tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

4. Sinh viên thi PET không đạt yêu cầu sẽ đăng ký kỳ thi 13h15 thứ 7 ngày 23.09.2017 tại Trung tâm Ngoại ngữ hoặc liên hệ trực tiếp cô Kim Chung tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH  (ĐT 0904.220487)