Kết quả thi PET ngày 23.01.2021
26 tháng 5, 2021 bởi
Kết quả thi PET ngày 23.01.2021
Administrator


Phòng Đào tạo-Quản lý khoa học thông báo kết quả thi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (Bài thi PET) ngày 23.01.2021

1. Sinh viên thi PET ngày 23.01.2021 xem điểm chi tiết trong file đính kèm, “Kết quả thi PET ngày 23.01.2021

2. Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm thi ở cả file Excel và trên trang điểm cá nhân xem kết quả có chính xác và trùng nhau không.

3. Sinh viên thi PET không đạt yêu cầu sẽ đăng ký kỳ thi thứ 7 ngày 27.03.2021 tại Phòng Đào tạo-Quản lý khoa họcliên hệ trực tiếp cô Hoàng Thị Minh Hà (ĐT 0943.414339).