Kết quả Khóa học "Hướng dẫn kỹ năng khai thác và sử dụng thư viện điện tử" dành cho sinh viên K20
29 tháng 11, 2016 bởi
Kết quả Khóa học "Hướng dẫn kỹ năng khai thác và sử dụng thư viện điện tử" dành cho sinh viên K20
Administrator


Ảnh: minh họa
- Kết quả học HPU net: tại đây
- Kết quả học Thư viện điện tử: tại đây
Các sinh viên đã ĐẠT có tên trong danh sách được kích hoạt tài khoản thư viện và có quyền sử dụng tất cả các dịch vụ hiện có của thư viện.
 Những sinh viên KHÔNG ĐẠT, đề nghị đến phòng Hỗ trợ công nghệ (tầng 4 nhà G) đăng ký THI LẠI để được kích hoạt tài khoản thư viện.
Đối với sinh viên chưa tham gia học, Thư viện sẽ tổ chức dạy bổ sung 01 buổi duy nhất vào Thứ 5 ngày 08/12/2016 (từ 14h00 đến 17h00) tại Phòng Hỗ trợ công nghệ (tầng 4 nhà G). Các trường hợp không tham gia học, sẽ không được cấp tài khoản sử dụng thư viện trong suốt quá trình học tại trường.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Hỗ trợ công nghệ (tầng 4 nhà G) - Trung tâm thông tin thư viện
 
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN