Kế hoạch tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2018
12 tháng 10, 2018 bởi
Kế hoạch tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2018
Administrator


ISO 9001:2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỢT 4 NĂM 2018

Ngày tháng

Nội dung công việc

Đơn vị

thực hiện

Tuần 1à12

Từ 15/10/2018

đến 05/01/2019

Ø SV đã đăng ký tốt nghiệpđợt 4 năm 2018tập trung tại Văn phòng khoa QTKD để nhận GVHD khóa luận TN.

SV làm khoá luận: Tiến hành làm khoá luận từ ngày 15/10/2018 đến 05/01/2019. (12 tuần)

* Lưu ý: Sinh viên lên Văn phòng khoa QTKD chỉnh sửa tên đề tài chính xác chậm nhất 11h00 ngày 19/10/2018

Khoa QTKD

Phòng Đào tạo

Ban CTSV

Sinh viên

Tuần 13

Từ 07/01/2019

đến 12/01/2019

Ø GV hướng dẫn khoá luận nhận xét vào Khóa luận chậm nhất đến ngày 05/01/2019

Ø Np khoá lun vào sáng ngày 08/01/2019 tại Văn phòng khoa QTKD

Ø Chm phn bin khóa luận từ ngày 09/01/2019

Ø GV np phn bin về khoa ngày 11/01/2019

Ø Tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận vào 07h30 ngày 12/01/2019. Đề nghị SV làm khóa luận của các ngành phải đi dự Lễ bảo vệ khóa luận đầy đủ. Nữ mặc áo dài, nam mặc áo đồng phục, sơ vin.

Khoa QTKD

Phòng đào tạo

Sinh viên

Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2018

TRƯỞNG KHOA

ThS.Hòa Thị Thanh Hương