Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2020
25 tháng 12, 2019 bởi
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm 2020
Administrator


Bước 1. Xin giấy giới thiệu

SV không liên hệ được cơ sở thực tập có thể đề nghị nhà trường phân công, giới thiệu cơ sở thực tập tốt nghiệp.

SV có nguyện vọng tự liên hệ cơ sở thực tập có thể xin giấy giới thiệu từ thầy cô phụ trách thực tập tốt nghiệp tại phòng Đào tạo ĐH&SĐH hoặc tải mẫu Giấy giới thiệu thực tập(tại đây).

Bước 2. Gửi giấy giới thiệu tới cơ sở thực tập

SV trình giấy giới thiệu tới cơ sở thực tập, đề nghị người có trách nhiệm ký và đóng dấu về việc đồng ý tiếp nhận thực tập tốt nghiệp.

Bước 3. Chuyển giấy tiếp nhận thực tập về phòng Đào tạo ĐH&SĐH

SV chuyển giấy tiếp nhận đã có chữ ký và dấu của cơ sở thực tập về phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

Bước 4. Tham dự lễ giao nhiệm vụ tốt nghiệp

Đề nghị sinh viên tham gia buổi lễ giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp.

Thời gian: 10h00 thứ 2 ngày 10 tháng 02 năm 2020

Địa điểm: F301, khu giảng đường

Tại buổi lễ SV sẽ được nhận giảng viên hướng dẫn, địa điểm, nội dung đề cương thực tập tốt nghiệp.

Trong quá trình đăng ký thực tập tốt nghiệp, nếu gặp bất cứ khó khăn nào SV cần liên lạc với các Thầy (Cô) phụ trách thực tập hoặc liên hệ với thầy Lê Trường Sơn (ĐT 0904.313150) tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học để được hỗ trợ.