Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 1- năm 2018
30 tháng 11, 2017 bởi
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 1- năm 2018
Administrator


 THÔNG BÁO

(V/v chuẩn bị cho công tác thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018)

Để chuẩn bị cho công tác thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017- 2018 của SV khóa 18 hệ Đại học, khóa 11 hệ Cao đẳng ngành KTKT, QTDN, TCNH, Khoa QTKD thông báo tới sinh viên các lớp trên như sau: 

I. Khoa sẽ cấp Giấy giới thiệu và Phiếu tiếp nhận sinh viên thực tập cho sinh viên vào các ngày từ 01/12/2017 đến 06/12/2017 tại Văn phòng Khoa - tầng 3 nhà G. 

II. Khi nhận được Giấy giới thiệu và Phiếu tiếp nhận sinh viên thực tập, các em cần làm theo trình tự sau:

+ Trước hết, sinh viên cần phải liên hệ địa điểm thực tập (Nên tập trung 3- 5 sinh viên cùng thực tập tại một địa điểm).

+ Sau đó các em điền đầy đủ thông tin và ghi chính xác tên cơ sở thực tập vào Giấy giới thiệu thực tập , phần: “ Kính gửi:……………” 

+ Phiếu tiếp nhận sinh viên thực tập: các em điền đầy đủ thông tin và xin dấu của cơ sở thực tập vào phiếu và nộp Phiếu tiếp nhận về văn phòng khoa. Các em phô tô 01 bản đính kèm cùng Giấy giới thiệu thực tập để khi đi thực tập mang theo xuống cơ sở thực tập.

III. Sinh viên nộp lại Phiếu tiếp nhận sinh viên thực tập cho cô Tươi - Giáo vụ khoa vào 13h30 – 16h30 các ngày từ 13/12/2017 đến 15/12/2017 tại Văn phòng khoa, tầng 3 nhà G.

- Đăng ký thực tập tốt nghiệp trên hệ thống: từ 18/12/2017 đến 25/12/2017

- Lễ giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp dự kiến vào 9h00 Thứ 4 ngày 03/01/2018 - tại Hội trường F301 (đề nghị tất cả sinh viên đi thực tập phải đi dự để nhận giảng viên theo dõi thực tập)

- Thời gian thực tập: từ 02/01/2018 đến 10/02/2018 (6 tuần)

- Mọi thông tin về công tác thực tập, tốt nghiệp các em cập nhập trên trang web: 

www///hpu.edu.vn/khoa QTKD (phần thông báo) 

hoặc Cô Tươi - ĐT: 0903.221.020

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH