Kế hoạch thực tập đợt 2 năm 2019
4 tháng 7, 2019 bởi
Kế hoạch thực tập đợt 2 năm 2019
Administrator


Khoa QTKD thông báo thời gian dự kiến thực tập đợt 2 năm 2019 là tuần đầu tháng 8 năm 2019, nên đề nghị các em sinh viên đủ điều kiện đi thực tập đợt này lên văn phòng khoa (tầng 3 nhà G) lấy giấy giới thiệu và phiếu tiếp nhận thực tập

Chú ý: Sinh viên cần nộp lại cho giáo vụ khoa tờ phiếu tiếp nhận thực tập của công ty trong đó ghi rõ công ty đồng ý tiếp nhận thực tập và phiếu này phải được đóng dấu đỏ của công ty tiếp nhận thực tập

Hạn cuối nộp phiếu tiếp nhận thức tập là ngày 31/7/2019

Khoa QTKD