Kế hoạch thu và bảo vệ khóa luận đợt 1 năm 2020
31 tháng 3, 2021 bởi
Kế hoạch thu và bảo vệ khóa luận đợt 1 năm 2020
Administrator


Khoa Quản trị kinh doanh thông báo lại kế hoạch thu khóa luận đợt 1 năm 2020 như sau:

- Thu khóa luận vào sáng thứ 3 ngày 30/6/2020 tại văn phòng khoa QTKD tầng 3 nhà G từ 7h30 đến 11h

- Dự kiến bảo vệ khóa luận ngày 3/7/2020 (Kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo khi thu khóa luận)

Đề nghị tất cả sinh viên khoa QTKD nộp bài theo đúng thời gian trên.

Khoa QTKD