Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 hệ Cao đẳng
24 tháng 10, 2016 bởi
Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 hệ Cao đẳng
Administrator


Khoa Công nghệ thông tin thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp (đợt 2) năm 2016 cho sinh viên hệ Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin như sau:

MÔN THI

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN

PHÒNG

MÔN CƠ SỞ

Otomat và ngôn ngữ hình thức

TS. Đỗ văn Chiểu

8h00, thứ 4

ngày 26/10/2016

D202

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Ths. Nguyễn Thị Xuân Hương

14h00, thứ 2

ngày 24/10/2016

B101

MÔN CHUYÊN NGÀNH

Lập trình hướng đối tượng

Ths. Phùng Anh Tuấn

8h00, thứ 3

ngày 25/10/2016

A102

Cơ sở dữ liệu

Ths. Vũ Ngọc Thanh

8h00, thứ 2

ngày 31/10/2016

A102

Đề nghị các sinh viên tham gia ôn thi tốt nghiệp đầy đủ và đúng giờ để đạt kết quả tốt.

Khoa CNTT