Kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2020
31 tháng 3, 2021 bởi
Kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2020
Administrator


Khoa QTKD đề nghị tất cả các sinh viên làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 đọc kỹ kế hoạch làm tốt nghiệp để nắm được tiến độ viết khóa luận, thời gian thu bài và bảo vệ khóa luận

Xem kế hoạch tại đây