Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp đợt 5 năm 2017
29 tháng 11, 2017 bởi
Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp đợt 5 năm 2017
Administrator


THÔNG BÁO

V/v đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp đợt 5 năm 2017

Để việc làm khóa luận tốt nghiệp đợt 5 tiến hành đúng tiến độ, từ 01/12/2017 đến 23/02/2018. Yêu cầu tất cả các sinh viên đủ điều kiện làm tốt nghiệp đến văn phòng khoa đăng ký tên đề tài.

Thời gian đăng ký: 14h00 thứ 5 ngày 30/11/2017.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH